Voorschriften Ozempic Rybelsus, Victoza, Trulicity en Bydureon

Het KB van 14 november 2023 verbiedt het voorschrijven van Ozempic, Rybelsus, Victoza, Trulicity en Bydureon voor niet-diabetespatiƫnten.
Het heeft dus geen enkele zin om je arts te vragen dit voorschrijven als je hiervoor geen goedkeuring hebt.